Kontakt

Tel.: +421 948 495 924 (09:30 – 12:00, 12:30 – 18:00)
E-mail: info@flrbl.sk
Web: www.flrbl.sk

Sídlo spoločnosti

Florbal s.r.o.
Tomášikova 13
821 01 Bratislava

IČ:           44887001
DIČ:        2022868793
IČ DPH:  SK2022868793

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľna, a.s.

číslo účtu: 5115802065/0900
IBAN: SK03 0900 0000 0051 1580 2065
SWIFT: GIBASKBX

Kontaktný formulár